Tarieven

Tarieven

Voor de meest actuele informatie over tandheelkundige behandelingen, tarieven en rekeningen kunt u het best kijken op: www.allesoverhetgebit.nl. U vindt de tarieven onder in de middelste rode kolom.

De afgelopen 25 jaar zijn onze tarieven vastgesteld door de overheid. Alle tandartsen moesten dezelfde behandelcoderingen uit de “verrichtingenlijst” en de daarbij behorende tarieven rekenen.

Per 1 januari 2012 is dat veranderd. Vanaf dat moment waren de Nederlandse tandartsen vrij om zelf hun tarief te bepalen en moesten ze die tarieven vooraf publiceren. Wel heeft de overheid een lijst van “prestaties” (lees: omschrijvingen van werkzaamheden) gemaakt waar de tandartsen zich aan moesten houden. Deze prestaties waren anders samengesteld dan de oude “verrichtingen”. De overheid hoopte dat hiermee meer duidelijkheid voor de patiënt zou ontstaan. Allerlei “toeters en bellen” die tot op dat moment aan een verrichting toegevoegd konden worden, bestonden toen niet meer.

Per 1 januari 2013 heeft de overheid besloten weer terug te keren naar het oude systeem (van 2011 en daarvoor). Al deze veranderingen brachten een hoop (overbodig) werk voor ons mee en duidelijker is het niet geworden. De “toeters en bellen” zijn per 2013 weer gewoon terug en alle tandartsen moeten weer dezelfde tarieven voor dezelfde verrichtingen rekenen. Deze verrichtingen, tarieven en hun omschrijvingen zijn te zien op de landelijke site www.allesoverhetgebit.nl

Uw Nota

Als u een declaratie rechtstreeks van ons hebt gekregen kunt u die het beste indienen bij uw verzekeraar. Ook zonder aanvullende tandartsverzekering worden sommige dingen uit de basisverzekering vergoed: alle tandartskosten voor jongeren tot de 18e verjaardag, en voor iedereen 75% van een volledig kunstgebit. Houd er rekening mee dat de verzekeraar niet rechtstreeks met ons zal afrekenen: de verzekeraar stuurt de vergoeding naar u zodat u ons kunt betalen.